A M Y D I M O

8991 情侣款加厚雪尼尔条纹套头睡衣
品牌: AMYDIMO
价格:
269.00
材质: 雪尼尔
弹性: 高弹
厚度: 适中
尺码: 均码
颜色: 粉色 蓝色
编号: 8991
产品详情

材  质:雪尼尔            

  度:适中

版  型:标准              

柔软指数:柔软      

弹性指数:高弹

颜  色:粉色   蓝色


A M Y D I M O
地址/Add:湖北省宜昌市西陵区张家岗3#AMYDIMO运营中心
邮箱/Mail:2320666666@qq.com